Neem gerust contact met ons op:

Kreekdijk 37
4758 TM Standaardbuiten

PROJECT MANAGEMENT

Volledige begeleiding

U wilt asbest of chroom 6 laten verwijderen, of u bent voornemens om te slopen? Asbest Consultancy kan het gehele traject, van het maken van een plan van aanpak tot het houden van toezicht tijdens de sanering tot de eindoplevering voor u verzorgen.


Plan van aanpak

Voorafgaand aan de verwijdering van asbest moet altijd een plan van aanpak worden opgesteld. Hierin staan alle partijen en hun rol in het project duidelijk beschreven. Het plan van aanpak helpt bij het voorkomen van misverstanden en dient tevens als leidraad bij het aanvragen van offertes voor de daadwerkelijke sanering.Met het plan van aanpak leveren alle betrokken partijen uniforme offertes aan volgens dezelfde fasering, planning, uitvoeringseisen en randvoorwaarden. Mogelijke onderdelen van een plan van aanpak zijn een kostenraming en een asbestbeheersplan.


Aanbesteding

Bij projecten waarbij asbest verwijderd gaat worden kan Asbest Consultancy de opdrachtgever van dienst zijn door een aanbestedingstraject uit te voeren. Hierbij wordt de aanbesteding verzorgd van uitnodigen van aannemers tot aan de gunning. Het traject kan er als volgt uitzien:
  • Het maken van een voorselectie van partijen
  • Uitnodigen van de partijen
  • De uitgenodigde partijen voorzien van de project gerelateerde stukken en informatie
  • Het verzorgen van de aanwijzing op locatie
  • Het opstellen van een nota van inlichtingen
  • Beoordelen van de ingediende offertes
  • Uitbrengen van een gunningadvies
  • Versturen van de gunning- en afwijsbrieven
 
Asbest Consultancy kan een adviserende rol spelen door de opdrachtgever in contact te brengen met partijen die geschikt zijn om het werk uit te voeren. Door de ruime ervaring die Asbest Consultancy  heeft bij de uitvoering van diversee projecten, beschikt zij over de kennis om offertes van aannemers vakkundig te beoordelen.

Kostenraming asbest

Na het uitvoeren van een asbestinventarisatie is het van belang om te weten hoeveel het verwijderen van het asbest gaat kosten. Asbest Consultancy kan voor u een overzichtelijke budget- en kostenraming voor de asbestsanering opstellen. Een kostenraming is vaak afhankelijk van de oppervlakte, de locatie en de specifieke situatie.


Communicatie

Tijdens een asbestproject is het van belang dat de gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden juist geïnformeerd worden. Het constateren van asbest in objecten kan immers tijdelijk voor ongemak zorgen. Eerlijke en transparante communicatie hierover is dan heel belangrijk. Asbest Consultancy verzorgt de communicatie op een goede en heldere manier, onder andere via informatiebrieven of middels presentaties. Asbest Consultancy fungeert tevens als aanspreekpunt voor vragen en voorziet alle belanghebbenden van actuele informatie.


Directievoering asbest projectmanagement

Asbest Consultancy kan voor u de directievoering van uw asbestproject(en) verzorgen. In deze rol sturen wij alle betrokken partijen en processen aan en zorgen wij ervoor dat al het werk onder ons toezicht wordt uitgevoerd. Met onze expertise en ruime ervaring zorgen wij ervoor dat uw project efficiënt wordt afgehandeld.


Projectbegeleiding asbestsanering en sloop

Asbest Consultancy kan voor u de begeleiding van een asbestsanering of sloopproject verzorgen. Vanaf de planning tot aan de realisatie van het uiteindelijke project kunt u op ons rekenen. Asbest Consultancy fungeert als het centrale aanspreekpunt van alle betrokken partijen.


Meer weten over aanbesteding of projectmanagement?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.